สวนออร์แกนิคลุงน้อย

วันนี้ทีมงาน FarmStory ขอแนะนำสวนออร์แกนิคลุงน้อย เกษตรพอเพียงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลุงน้อยเป็นเกษตรกรชาวสวยยางพารา ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางพาราประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ
โดยในปี 2017 เป็นปีที่มีปัญหาหนักที่สุด จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา จำนวนมาก
พากันตัดต้นยางขายเป็นไม้ไปเพราะสู้ต้นทุนผลิตและค่าดูแลบริหารจัดการไม่ไหว แต่การตัดต้นยางก็มีผลเสีย
คือทำให้ป่ายางมีจำนวนลดลงซึ่งทำให้ประเทศไทยมีจำนวนต้นไม้ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนในอากาศน้อยลง
ต้นไม้ที่ช่วยรักษาดินและเป็นที่พักพิงให้สัตว์น้อยใหญ่ก็น้อยลงไปด้วย

แต่ลุงน้อยหรือคุณสุรศักดิ์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาแก้ไขปัญหา โดยการปลูกพืชแซมตามแปลงยาง
และใช้สวนยางเป็นที่อนุบาลต้นกล้าซึ่งใบยางสามารถช่วยพรางแสงให้กับต้นกล้าและพืชที่ต้องการแสงน้อยได้ดี
จึงทำให้ไม่ต้องสร้างโรงเรือนขึ้นมาทำที่อนุบาลต้นกล้าเป็นการประหยัดต้นทุนลงไป

และเลี้ยงไก่ไข่โดยเลี้ยงแบบเปิดให้ไก่มีที่ออกกำลังกาย และใช้อาหารที่ทำจากข้าวโพด ปลาป่น และโสมไทย โดยยังเลี้ยงปลา
แบบออร์แกนิคไว้ขายและบริโภคอีกด้วย นอกจากนี้ยังปลูกมะนาวออแกนิคในบ่อซีเมนต์เพื่อช่วยลดการใช้น้ำ
และป้องกันศัตรูพืชในดิน โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าหญ้า อีกทั้งยังปลูกมะพร้าวแซมแปลงยางที่ตายไปเพื่อเป็นรายได้เสริม

ทำให้ปัจจุบันลุงน้อยมีรายได้หมุนวนทุกวันจากการขายไข่ไก่ออแกนิค,มะนาวอินทรีย์,พืชผักต่างๆ และมะพร้าว
และยังไม่จำเป็นต้องซื้อของที่ตลาดมาทำอาหาร เพราะมีปลา ไข่ และสวนผักออร์แกนิคผักสวนครัวไว้บริโภคเองหากเหลือจึงนำขายเป็นรายได้เสริม

โดยการที่ลุงน้อยยังคงต้นยางไว้เพื่อให้ร่มเงากับพื้นที่ และใบของต้นยางเป็นปุ๋ยชั้นดีให้กับดินและช่วยลดการเสียความชื้นในหน้าดิน
อีกทั้งยังเป็นการสร้างป่ายางไว้เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนลงอีกด้วย

หากท่านใดสนใจไข่ไก่ออร์แกนิคและผักออร์แกนิค สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและเป็นการรักษ์โลก
ด้วยการรักษาไม้ยืนต้น เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน