สวนลุงเทิ้น

“ชมพู่เพชรสายรุ้ง” ว่า ชมพู่เพชรสายรุ้งเป็นไม้ผลที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อประมาณ 176 ปีที่แล้ว

แต่เดิมชมพู่เพชรสายรุ้งมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น ชมพู่เขียวเสวย ชมพู่สายน้ำผึ้ง แต่ปัจจุบันนิยมเรียกชมพู่เพชรสายรุ้งเพื่อเจาะจงลงไปว่าเป็นพันธุ์ใหม่ เพราะปัจจุบันนิยมตั้งชื่อพันธุ์ชมพู่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพชร เช่น เพชรสุวรรณ เพชรจินดา เพชรทูลเกล้า ทำให้ผู้บริโภคสับสนไม่รู้ว่าชมพู่เพชรสายรุ้งแท้ๆ เป็นอย่างไร

ชมพู่เพชรสายรุ้งมีรสหวานกรอบ ราคาค่อนข้างแพง 60-100 บาทต่อกิโลกรัม เพราะต้องทะนุถนอมทุกขั้นตอนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค เช่น ต้องทำนั่งร้านและห่อกระดาษป้องกันแมลงตั้งแต่ผลยังเล็กซึ่งช่วยให้บริโภคปลอดภัยมากขึ้น เพราะไม่ได้รับสารเคมีมากเกินไป

ตามประวัติเล่ากันว่าผู้ที่นำชมพู่เพชรสายรุ้งมาปลูกเป็นคนแรก คือ พระครูญาณวิมล (หลวงพ่อพ่วง) เจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ของวัดศาลาเขื่อน (ต่อมาได้สมณศักดิ์เป็นพระครูญาณเพชรรัตน์) เมื่อปีพ.ศ.2375 หลวงพ่อพ่วงเดินทางไปศึกษาพระธรรมที่วัดราชาธิวาส ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช ก่อนเดินทางกลับจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานต้นชมพู่ 1 ต้น เป็นต้นที่ตอนจากต้นที่ปลูกอยู่ที่วังที่ประทับ หลวงพ่อจึงนำมาปลูกที่หน้าวัดศาลาเขื่อน ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ในปี 2378 เมื่อต้นชมพู่เจริญเติบโตขึ้นหลวงพ่อก่ออิฐโบกปูนล้อมรอบต้นชมพู่ไว้ ทำให้การถ่ายเทอากาศไม่สะดวกและการขยายตัวทางด้านข้างของต้นชมพู่ถูกจำกัด ในที่สุดต้นชมพู่นี้ตายลงเมื่อปี 2530 รวมอายุได้ 152 ปี

ผู้คนที่ได้ชิมชมพู่ชนิดนี้ต่างติดใจและมาขอตอนกิ่งต้นนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้ชมพู่ต้นนี้ขยายพันธุ์ออกไปอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีการนำไปปลูกเกือบทั่วประเทศ แต่คุณภาพยังสู้ที่ปลูกในจังหวัดเพชรบุรีไม่ได้

เจ้าของสวนเล่าให้ฟังด้วยท่าทียิ้มแย้ม ว่าที่นี่เราใช้การปลูกแบบออแกร์นิคทั้งหมด โดยมีเจตนาที่ต้องการอนุรักษ์พันธ์ชมพู่เพชรสายรุ้งไว้ ซึ่งหาทานได้ยากแล้วในปัจจุบัน นอกจากชมพู่แล้วที่สวนยังมีทุเรียนป่าละอูที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภค การที่ปลูกแบบออร์แกนิคเพราะเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่ให้มีสารพิษตกค้าง อีกทั้งยังดีต่อผู้บริโภคได้ทานอาหารที่ปลอดภัย แต่ยอมรับว่าปัจจุบันแม้กระแสนิยมบริโภคพืชผักออร์แกนิคจะเริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น แต่การหาตลาดจำหน่ายยังค่อนข้างยากเพราะการปลูกแบบ ออร์แกนิคมีต้นทุนที่สูงเพราะผลผลิตได้น้อยกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงจึงทำให้สินค้ามีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป และช่องทางการจัดจำหน่ายยังจำกัด จึงอยากให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำให้เกษตรกรที่ปลูกพืชออร์แกนิคอยู่ได้และผู้บริโภคได้ทานของที่ปลอดภัย สดใหม่และราคาไม่แพง สำหรับท่านที่ผ่านเพชรบุรีลองแวะไปเที่ยวและชิมชมพู่เพชรสายรุ้งพันธ์ดั้งเดิมได้ที่ สวนลุงเทิ้น ต.หนองโสน จ.เพชรบุรี ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้และมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายกลุ่มเกษตรอินทรีย์อีกด้วย