599fef5d45e58

แอปพลิเคชันตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรามุ่งหวังแก้ปัญหาด้านการเกษตร, ด้วยการใช้เทคโนโลยีผสานกับโมเดลของธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมโดยเน้นการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบขนาดใหญ่ 3 ประการได้แก่

1.ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำและสินค้าล้นตลาด
2.ปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช
3.ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคอันเกิดจากสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช

farmstory_app_demo

ทำไมควรร่วมกับเรา

ราคาที่ถูกกว่าแต่เป็นธรรม

สำหรับผู้บริโภคเรามุ่งหวังขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป แต่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิต

รักษ์โลก

เรายังสนับสนุนเกษตรกรที่ดูแลรักษาป่าชุมชน หรือทำสวนป่า เพื่อการรักษาพื้นที่ป่าให้ประเทศไทย ซึ่งยังสามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนลงได้อีกด้วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

เราเลือกที่จะร่วมมือกับเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรที่ยากจนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในเรื่องสุขภาพด้วยการเปลี่ยนไปทำเกษตรอินทรีย์และเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรเพิ่มขึ้น

สดใหม่กว่า

ด้วยระบบการจัดการขนส่งที่รวดเร็วและเทคโนโลยีบรรจุพันธ์ที่ใช้ในการรักษาคุณภาพสินค้าทำให้ได้สินค้าที่มีความสดใหม่กว่าไม่ใช่สินค้าค้างสต๊อค

รู้แหล่งที่มา

เรามีการจัดทำฐานข้อมูลของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในการผลิตและมีระบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่ผลิตและวิธีการผลิตได้อย่างง่ายดาย

ปลอดภัยกว่า

โครงการของเราสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์เท่านั้นจึงปลอดภัยจาก GMO ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืชตกค้างในอาหาร โดยมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

farmhub_app_demo
farmhub_logo_clear128

แอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการด้านเกษตร

เรามุ่งหวังแก้ปัญหาด้านการเกษตร, ด้วยการใช้เทคโนโลยีผสานกับโมเดลของธุรกิจที่ตอบโจทย์สังคมโดยเน้นการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบขนาดใหญ่ 3 ประการได้แก่

1.ปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำและสินค้าล้นตลาด
2.ปัญหาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยที่เกิดจากการใช้ยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช
3.ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภคอันเกิดจากสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและยาปราบศัตรูพืช

ทำไมควรร่วมกับเรา

ลดปัญหาสินค้าล้นตลาด

ระบบประกาศคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมเพื่อทำการผลิตสินค้าตามที่ตลาดต้องการในอนาคตได้ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาผลิตสินค้าเกินความต้องการของตลาดได้

เสนอขายสินค้าง่ายดาย

ระบบเสนอรายการสินค้า เป็นการส่งข้อมูลสินค้าที่เกษตรกรผลิตหรือปลูก เพื่อให้ทางบริษัทหาช่องทางจัดจำหน่ายในอนาคตต่อไป ช่วยลดขั้นตอนในการสำรวจพื้นที่และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาด้านเกษตรกรรมของประเทศได้

วางแผนการขนส่งเป็นเรื่องง่าย

ด้วยระบบจองรถขนส่งสินค้า ที่เกษตรกรสามารถจองรถกับผู้ให้บริการด้านขนส่งทางการเกษตรได้โดยตรง ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขนส่งด้านเกษตรโดยเฉพาะ โดยมีการทำประกันความเสียหายจากการขนส่งให้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ซื้อผู้ขายยังมั่นใจได้ว่าสินค้าถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยระบบติดตามกระบวนการขนส่งแบบเรียลไทม์

ลดต้นทุนด้วยระบบเช่าเครื่องจักร

เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยระบบที่ให้เกษตรกรพบกับผู้ให้บริการเช่าเครื่องจักรทางการเกษตรหรือเครื่องมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น รถเกี่ยวข้าว รถแทรกเตอร์ เครื่องสีข้าว เป็นต้น

บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้วยระบบให้คำปรึกษา เกษตรกรสามารถนัดผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่น ด้านดิน ด้านการปลูกพืช การจัดหาแรงงาน การตรวจคุณภาพ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

สอบถามแลกเปลี่ยนข้อมูล

ด้วยระบบออนไลน์แชทแบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาชิก หรือติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น